Investim în viitorul tau !

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional
si cofinantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.


Infiintare Centru Multifunctional

Targu Frumos - Judetul Iasiwww.inforegio.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeanã,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Orasul nostru...

Scurt istoric

   Orasul Targu Frumos, unul dintre cele cinci orase ale judetului Iasi, este situat in partea central vestica a judetului, ocupand o pozitie de legatura intre municipiul Iasi si municipiul Pascani. Este situat intr-o regiune de "vie circulatie", aflandu-se la intersectia unor importante cai de comunicatie rutiera si feroviara ce asigura legatura pe directiile Iasi, Pascani, Botosani, Roman, Bacau si in continuare cu restul teritoriului tarii. Localitatea Targu Frumos se incadreaza in categoria oraselor mici cu o populatie de 13.573 locuitori (la recensamantul din 2011), cu functiuni complexe si activitati economico – sociale de importanta locala. Se afla la o distanta de 45 km fata de municipiul Iasi si face legatura intre orasele Iasi, Roman, Pascani si Harlau.


CONTEXT SOCIO-ECONOMIC

   Principalele activitati economice sunt:
• Industria, care a suferit o decadere fata de anul 1989, se axeaza in principal pe confectionarea si comercializarea produselor de imbracaminte si incaltaminte – ex. SC Aurora SA, SC Eurotex Company SRL si pe industria alimentara – Abatorul de pasari, societatea de sacrificare a animalelor mari si prelucrare a carnii, intreprinderile de panificatie, de producere a produselor de patiserie si cofetarie;
• Agricultura, care ramane activitatea principala a comunitatii, se bazeaza pe cultivarea celor 2157,2 ha teren agricol, cultivarea si comercializarea legumelor si zarzavaturilor.

Despre proiect

 1. Obiectivul proiectului
 2. Grupul tinta
 3. Nevoile specifice ale beneficiarilor
 4. Beneficiari
 5. Organizarea Centrului Social Multifunctional
 6. Relevanta proiectului
 7. Impactul proiectului

Obiectivul general

   S-a urmarit imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Regiunea Nord-Est, in vederea asigurarii accesului cetatenilor la serviciile sociale, a cresterii calitatii vietii persoanelor si a promovarii incluziunii sociale a categoriilor sociale vulnerabile.

   Prin implementarea proiectului a fost creat cadrul necesar:

 • combaterii riscului de excluziune sociala a persoanelor aflate in dificultate sau risc si cresterea calitatii vietii acestora;
 • facilitarii accesului la servicii sociale variate, performante, accesibile tuturor potentialilor beneficiari din orasul Targu Frumos;
 • dar mai ales, promovarii participarii acestor categorii la viata sociala si cultivarea relatiilor interumane.

Obiectivul specific

   Imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Targu Frumos, judetul Iasi, in conformitate cu standardele europene prin infiintarea unui centru social multifunctional, care va furniza 7 tipuri de servicii sociale acrediate, unui numar de cel putin 600 de persoane aflate in dificultate sau risc, din care 100 de persoane de etnie rroma, astfel:

 1. Identificare, evaluare, informare si consiliere pentru persoanele si familiile defavorizate din orasul Tg. Frumos – asigurat de catre serviciul public specializat al Primariei Targu Frumos;
 2. Consiliere si sprijin pentru copii cu dizabilitati si familiile lor – furnizor: Fundatia Star of Hope;
 3. Consiliere si sprijin pentru copii cu risc de abandon si familiile aflate in dificultate. Serviciul va avea in vedere in special populatia rroma – furnizor: Fundatia Bethany;
 4. Promovare si consiliere privind drepturile copilului – furnizor: Asociatia Salvati Copiii;
 5. Asistenta psiho-sociala, socio-medicala si recuperare socio-scolara si suport, pentru copiii exploatati - furnizor: Asociatia Salvati Copiii;
 6. Consiliere si reabilitare psiho-sociala pentru copilul abuzat, traficat - furnizor: Asociatia Salvati Copiii;
 7. Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu autism si a familiilor acestora – furnizor: Fundatia „Ancora Salvarii”.
DATELE PROIECTULUI
 • COD SMIS: 19083
 • Contract de finantare nr. 3882 din 17 octombrie 2013
 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Axa prioritară: 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
 • Domeniu major de intervenţie: 3.2 – „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
 • Autoritate de management - MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
 • Organism intermediar -AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ Nord-Est
 • Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL TÂRGU FRUMOS
 • Valoarea totala a proiectului: 3.725.761,72 lei


Grup tinta al noilor servicii sociale

   Grupul tinta care va beneficia de serviciile Centrului va fi de 600 de persoane. Aceste persoane (copii, tineri, adulti) vor beneficia de unul sau mai multe servicii sociale primare si/sau specializate asigurate de furnizorii care vor activa in cadrul Centrului Social Multifunctional. De asemenea, vor fi asistate 100 persoane de etnie rroma.

   Beneficiarii prestatiilor sociale vor fi directionati catre servicii sociale in vederea rezolvarii problemelor lor. In contextul actual, persoanele care au nevoie si doresc sa apeleze la servicii sociale specializate sunt obligate sa apeleze la serviciile sociale din Iasi, aflate la circa 45 de km departare de domiciliu. Aceasta situatie afecteaza defasurarea in conditii normale a activitatilor de pe piata muncii locale din doua motive: pe de o parte din cauza faptului ca nu se acorda asistenta calificata si suficienta persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, care ar putea fi reintegrate pe piata muncii; pe de alta parte persoanele active care nu au in familie membri dependenti aloca un timp important ingrijirii acestora, dar insuficient si necalificat, cu repercursiuni atat asupra celui dependent, care nu beneficiaza de ingrijire specializata permanenta, cat si asupra calitatii muncii si vietii persoanelor care au in familie membri cu diferite disabilitati, sau a persoanelor singure care au in ingrijire copii minori. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale (prin infiintarea unui Centru Social Multifuntional) poate contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor de grija persoanelor dependente si la cresterea calitatii muncii si vietii atat a celor activi, cat si a celor dependenti.

Din aceasta perspectiva, implementarea prezentului proiect va avea rezultate pozitive, atat din punct de vedere umanitar, cat si din punct de vedere al reinsertiei pe piata muncii a numeroase persoane aflate in dificultate. Se urmareste atat incluziunea sociala a acestora, dar mai ales sporirea gradului lor de independenta.

 

Strategia si Planul de dezvoltare economica si sociala ale orasului TARGU FRUMOS 2008-2015


Probleme identificate:
 1. Incapacitatea administratiei publice locale de a face fata tuturor nevoilor sociale din comunitate.
 2. Protectia copilului:
  1. copiii dezinstitutionalizati si tinerii ce parasesc sistemul de protectie a copilului;
  2. copiii victime ale violentei familiale;
 3. Problematica persoanelor adulte aflate in dificultate, marginalizate social sau cu risc de marginalizare:
  1. persoane varstnice;
  2. persoane cu handicap;
  3. persoane victime ale violentei in familie;
  4. persoane dependente de alcool;
 4. Lipsa locuintelor sociale.


Nevoile specifice ale beneficiarilor
de servicii sociale la nivelul orasului
Targu Frumos

   Conditiile actuale de trai au condus la schimbari atat in scara valorilor sociale, cat si la o plaja larga de situatii care accentueaza fenomenele sociale nocive (abandon, analfabetism, abuz, trafic persoane, marginalizare sociala, agresivitate, sarcini la varste mici, mutilare, consum de droguri si alcool, infractionalitate juvenila).

   „Copiii cu dizabilitati” reprezinta una dintre categoriile ce necesita servicii sociale complexe. In prezent, acestia beneficiaza doar de prestatii sociale: indemnizatii si asistenta pentru realizarea documentatiei in vederea obtinerii indeminizatiei. Este bine cunoscut faptul ca in ciuda drepturilor acestor copii, ei sunt marginalizati si nu merg la scoala. Pentru serviciul social - consilierea si sprijin pentru copii cu dizabilitati si familiile lor – au fost alocate spatii special destinate recuperarii si reabilitarii lor: sala de terapie cognitiva copii, sala terapie ocupationala pentru tineri cu dizabilitati, sala dezvoltare motrica, sala instruire, sala pentru activitati cu copiii. Salile de instruire si de activitati pot fi folosite in comun de toti furnizorii de servicii sociale in functie de nevoile propriilor beneficiari.

   Prin acest serviciu social se ofera consiliere si sprijin si parintilor, astfel incat acestia sa actioneze pentru respectarea drepturilor copiilor si sa se implice in procesul de recuperare/ reabilitare a copiilor cu dizabilitati.

   Un alt tip de serviciu social selectat spre furnizare, este cel de imbunatatire a calitatii vietii persoanelor cu autism si a familiilor acestora. Data fiind metodologia si nevoile specifice de recuperare, de cele mai multe ori parintii care nu locuiesc in marile zone urbane si au o situatie materiala precara nu isi pot permite sa isi duca copiii la specialisti sau sa urmeze un tratament pe termen lung. Activitatile desfasurate in cadrul acestui serviciu vizeaza: consilierea psihologica a familiilor in vederea depasirii situatiei de criza generata de primirea diagnosticului; participarea parintilor la cursuri si seminarii organizate pe diverse teme (dezvoltarea asociatiilor de parinti, drepturile copilului, reabilitarea bazata pe comunitate, impartasirea experientelor prin intermediul revistei asociatiei); intalniri ale parintilor cu specialisti (educatori, psihopedagogi); activitati care sa contribuie la includerea in societate a copiilor autisti si a familiilor acestora (organizarea unor evenimente speciale - serbari cu ocazia zilelor de Craciun, 1 Iunie, 8 Martie, zilelor de nastere ale copiilor, etc.); intalniri cu personalul didactic in vederea facilitarii includerii copiilor in viata scolara.

   Numarul copiilor care provin din familii aflate in dificultate sau pot ajunge in astfel de situatii a crescut potrivit inregistrarilor Primariei Targu Frumos, la acest moment acestia beneficiaza de prestatii sociale, sub forma alocatiilor/ajutoarelor/indemnizatiilor conform legislatiei.

   Noul serviciu social - Consiliere si sprijin pentru copii si familii in dificultate va acoperi nevoile acestora, oferindu-le activitatile si suportul necesar in vederea limitarii abandonului scolar sau a institutionalizarii copiilor.

   Pentru reintegrarea acestor copii in societate, dar mai ales pentru pre-intampinarea si stoparea agravarii fenomenelor sociale nocive se vor oferi servicii sociale specializate de preventie de tipul:

 • consiliere si sprijin pentru copiii cu risc de abandon si familiile aflate in dificultate
 • promovare si consiliere privind drepturile copilului
 • asistenta psiho-sociala, socio-medicala si recuperare socio-scolara si suport, pentru copiii exploatati
 • consiliere si reabilitare psiho-sociala pentru copilul abuzat, traficat.

   Misiunea acestor servicii este de a asigura realizarea pe timpul zilei a unor activitati de informare, educatie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii.

   Standardele minime obligatorii pentru furnizarea acestor servicii sunt grupate pe urmatoarele arii de interes:

 1. Informare si relatii cu comunitatea: activitati de informare la nivelul comunitatii; relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza centrul.
 2. Activitati: program personalizat de interventie; activitati educationale; activitati de abilitare si reabilitare; activitati recreative si de socializare; sprijin pentru orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica; consiliere si sprijin pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii: consiliere sociala, consiliere psihologica, consiliere juridica, activitati de informare, indrumare, insotire, precum si de facilitare a accesului familiilor catre alte institutii guvernamentale sau non- guvernamentale.
 

Strategia si Planul de dezvoltare economica si sociala ale orasului TARGU FRUMOS 2008-2015


Modalitati de solutionare:
 1. Crearea unui continuu de servicii sociale locale individualizate, centrate pe nevoile clientilor.
 2. Infiintarea unui serviciu public de asistenta sociala; dezvoltarea unui sistem de cooperare si comunicare inter- institutionala; concesionarea de servicii catre parteneri privati non-profit (ONG- uri).
 3. Dezvoltarea comunicarii inter- institutionale si cu structurile societatii civile.


Beneficiarii directi

 •    Persoane sau familii aflate în dificultate sau risc: 600 persoane anual (familii monoparentale, familii aflate in dificultati financiare, familii care primesc diferite alocatii de sprijin, familii afectate de violenta in familie, copii din familii aflate in dificultate sau risc, copii/ tineri cu dizabilitati, copii/tineri delicventi sau la risc, copii abuzati, copii/tineri traficati). Ca urmare a infiintarii centrului multifunctional, respectiv a extinderii categoriilor de servicii sociale ce vor fi furnizate, numarul de beneficiari va creste de la 150 la 600 de persoane beneficiare de unul sau mai multe servicii sociale cu caracter primar si/sau specializate furnizate de centru;
 •    Grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc, generatoare de marginalizare sau excluziune socială: 100 persoane de etnie rroma
 •    Specialistii care vor activa in cadrul furnizorilor de servicii sociale ce isi vor desfasura activitatea in Centrul Social Multifunctional (angajati/colaboratori): 24 persoane implicate in cele 7 categorii de servicii sociale ce vor fi oferite de catre serviciul public aflat in subordinea Primariei Targu Frumos si furnizorii de servicii sociale privati selectati.


Beneficiarii indirecti

 • familiile beneficiarilor directi;
 • comunitatea locala prin diminuarea problemelor sociale cu care se confrunta;
 • unitatile scolare unde invata copiii/tinerii care vor beneficia de serviciile sociale oferite in cadrul centrului;
 • comunitatile limitrofe Orasului Targu Frumos, prin extinderea serviciilor specializate catre locuitorii acestora (Ion Neculce, Costesti, Baltati, Strunga).
 

   Categoriile de servicii sociale primare si/ sau specializate, ce vor fi furnizate in cadrul Centrului Social Multifunctional, au fost selectate pe baza analizei nevoilor sociale ale comunitatii locale, a statisticilor realizate de serviciul de asistenta sociala al Primariei Orasului Targu Frumos si avand in vedere directiile de dezvoltare prevazute in strategiile judetene si nationale pentru dezvoltarea serviciilor sociale. In consecinta, proiectul sustine Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale, prin contributia semnificativa la extinderea si dezvoltarea serviciilor sociale, la cresterea accesului diverselor categorii de beneficiari la servicii sociale integrate si de calitate.

   Infiintarea Centrului Social Multifunctional dezvolta infrastruc- tura si dotarile pentru noi activitati de recreere, de educatie, integrare/ reintegrare sociala (inclusiv prin dotarea serviciilor cu echipamente specifice).Organizarea Centrului Social Multifunctional

 • demisol: sala de instruire/conferinte (instruiri pentru beneficiari, instruiri/workshop/conferinte pentru specialisti, etc.); arhiva serviciu de identificare, evaluare, informare si consiliere pentru persoanele si familiile defavorizate din orasul Tg. Frumos; spatiu centrala termica; camera intretinere; spatii depozitare alocate furnizorilor de servicii sociale (materiale, echipamente, consumabile, etc.);
 • parter: spatii destinate serviciilor de consiliere şi sprijin pentru copii cu dizabilităţi şi familiile lor (sala terapie cognitiva copii cu dizabilitati, sala terapie ocupationala tineri cu dizabilitati, sala dezvoltare motrica); spatii destinate serviciilor de identificare, evaluare, informare si consiliere pentru persoanele si familiile defavorizate din orasul Tg. Frumos (birou coordonator centru, birou informare/receptie);
 • etaj I: spatii destinate serviciilor de consiliere şi sprijin pentru copii cu dizabilităţi şi familiile lor (sala activitati copii, sala consiliere individuala, sala instruire/grupuri suport, birou specialisti); spatii destinate serviciilor de identificare, evaluare, informare si consiliere pentru persoanele si familiile defavorizate din orasul Tg. Frumos (birou asistenti sociali, sala consiliere individuala);
 • etaj II: servicii de consiliere şi sprijin pentru copii şi familiile lor aflate în dificultate – cu o atentie deosebita pe populatia rroma (sala multifunctionala pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, birou specialisti, sala consiliere individuala); servicii de promovare şi consiliere privind drepturile copilului; servicii de consiliere, asistenţă şi suport pentru copiii exploataţi; servicii de consiliere şi reabilitare psiho-socială pentru copilul abuzat, traficat (sala de activitati de club cu copiii, sala consiliere individuala, birou specialisti).
 • etaj III (mansarda): servicii de consiliere şi suport a familiilor persoanelor cu autism (birou specialisti, sala consiliere individuala, sala instruire/ grupuri de suport).Relevanta proiectului

Relevanta proiectului fata de axa prioritara si domeniul de interventie:

 • a contribuit la dezvoltarea capacitatii locale de a raspunde in timp real la nevoile categoriilor vulnerabile si de a le promova interesele;
 • a adus o contributie importanta in Regiunea de Nord-Est la sustenabilitatea si calitatea serviciilor sociale;
 • s- a reabilitat/modernizat si dotat o cladire din patrimoniul Primariei Targu Frumos (fosta Banca Agricola), fara functiune publica, aflata intr-o stare avansata de degradare;
 • a contribuit la cresterea numarului de centre sociale nou infiintate si echipate, multifunctionale, in Regiunea Nord Est;
 • s-a dezvoltat infrastructura, dotata/echipata pentru noi activitati de integrare/reintegrare sociala;
 • s-au promovat parteneriate reale intre autoritatile publice locale si organizatiile care activeaza ca furnizori acreditati de servicii sociale, creandu-se cadrul institutional de replicare a bunelor practici furnizate de ONG-uri cu experienta in furnizarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Iasi, catre beneficiarii din Targu Frumos si imprejurimi;
 • s-a facilitat cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii sociale, implicit a numarului de femei care vor beneficia de aceste servicii;
 • s-a facilitat cresterea numarului de persoane de etnie rroma care au acces si beneficiaza de infrastructura creata/ modernizata/ echipata.
 • s-au dezvoltat competentele si abilitatile institutiilor publice locale, din regiunea Nord-Est, in accesarea fondurilor structurale si implementarea proiectelor.Impactul proiectului

Înfiinţarea Centrului Social Multifuncţional Târgu Frumos prin reabilitarea/ modernizarea clădirii fostei Bănci Agricole a contribuit la:

 • Crearea unei infrastucturi care respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniu, cu toate facilităţile necesare accesului persoanelor cu dizabilităţi şi dotările necesare, mobilier, echipa- mente speciale şi IT, pentru activităţile de educa- ţie, integrare/ reintegrare socială, în conformitate cu standardele de calitate internaţionale;
 • Creşterea numărului de servicii sociale, de la unu la şapte, care vor fi furnizate de partenerii ONG: Asociaţia “Salvaţi Copiii”, Fundaţia Bethany”, Fundaţia “Ancora Salvării”, Fundaţia “Star of Hope”;
 • Crearea a şase, noi, locuri de muncă;
 • Aplicarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
 • Diminuarea decalajelor existente între serviciile sociale oferite în marile centre urbane şi cele din oraşele de provincie, dar şi faţă de zonele din restul ţărilor europene.


Pe termen lung proiectul va avea ca impact
creşterea calităţii vieţii
şi promovarea incluziunii sociale.
Investim in viitorul tau!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

TITLUL PROIECTULUI:

“INFIINTARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL TARGU FRUMOS“


BENEFICIAR

ORAŞ TÂRGU FRUMOS—JUDEŢUL IAŞI

Locatia Centrului Social Multifunctional

Adresa

Str. Cuza Vodă, 67/ 81 A/ bl.8 mezanin, cod 705300
Telefon: 0232-711 507 / 0232-710 906
Fax: 0232-710 330 / 0232-710 080
Website: www.primariatgfrumos.ro
Email: primariatgfrumos@adslexpress.ro
office@centrulsocialtgfrumos.ro